Günümüzde, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla yazılı iletişimin de önemi git gide artmaya başladı. Birçok kişi iş yaşamında ve sosyal yaşamda konuşmak yerine yazılı iletişim unsurlarıyla (e-posta, kısa mesaj ve benzeri servisler) temas kurmayı tercih ediyor. Ancak bu, beraberinde birçok iletişim kazasını da getiriyor. Konuşmada sahip olduğumuz tonlama, vurgu ya da bedenimize yansıyan jest ve mimikler olmadan, sadece yazılı sözcüklerle anlaşmak zaman zaman vermek istediğimiz mesajın karşı tarafa farklı ulaşmasına hatta zaman zaman anlatmak istediğimizin tam zıddına neden olabiliyor.

İşte böyle bir ortamda yazıyla nasıl doğru anlaşabiliriz; bu eğitimde bunun üstünde duracağız.

Türkçe gramer bilgisi,

Noktalama işaretlerinin kullanımı,

Temel yazışma unsurlarından e-posta kullanımı,

Cümle yapıları ve doğru anlatım biçimleri.