İletişim, bir temel yaşam becerisidir.

Telefonda iletişim ise yüz yüze olmayan bir iletişim biçimi olmasının dezavantajlarının yanı sıra, işi telefonda müşteri hizmeti vermek olan bireyler sayesinde temsil ettikleri kurumun hizmet anlayışını dışarıya yansıtma ve farklılık yaratabildiği noktada kurumu  bir adım daha ileriye taşıma noktalarını da beraberinde getirir.

Bunun sağlanabilmesi için bu eğitim katılımcılarında, 21. yüzyıl itibariyle her alanda sıkça telaffuz edilen  “iletişim” kavramının gücünün ve öneminin kavranmasını sağlayarak, telefonla hizmet veren bireyler için “ telefonda doğru ve etkili iletişim kurma”  kavramına dönüşebilmesiyle, müşteriler karşısında profesyonel ve güven uyandıran bir izlenim yaratmalarına yardımcı olmayı hedefler.

Bu eğitim Telefonda Etkili İletişim ve Konuşma adı altında olabileceği gibi “Telefonda Etkili İletişim” ve “Telefonda Etkili Konuşma (Diksiyon ağırlıklı)” eğitimleri olarak da 2 ayrı başlık olarak da planlanabilir.