“Yeni bir fikre doğru genişleyen zihin,

bir daha asla eski boyutuna dönmez”

Oliver Wendell Holmes

İyi bir eğitim, iyi bir kariyer, iyi bir kazanç, iyi bir eş, iyi bir ebeveyn her şeyden önemlisi iyi bir birey olma yolunda ilerlerken “yaratıcılık” hayatımızın nerelerinde elzem? Yaratıcı mı doğulur yoksa yaratıcılık sonradan edinilebilir mi?

Bu eğitim, bireylerde bu iki temel soru çerçevesinde, yaratıcı bakış açısı ile hayata renk katmanın, yaptığımız işlere değer katmanın ve sıra dışı olmanın mümkün olup olamayacağı ile ilgili bir farkındalık yaratmayı hedefler.

Sosyal ve kurumsal iletişimlerden, topluluk önünde yapılan hitabetlere, problem çözmeden kişisel gelişime kadar birçok farklı alanda yaratıcı bir farklılığa sahip olmak hepimiz için çok önemli bir kazanım.

Bu noktada, drama tekniklerinden faydalanılarak katılımcıların gözlem yapması, içselleştirmesi ve böylelikle konuşulan bilgileri hayatlarına götürebilecekleri beceriler haline gelmesi hedeflenir.