Diem Akademi’nin yetişkin eğitimleri için ağırlıklı olarak benimsediği “Drama based Training (Drama temelli eğitim)” metodolojisinin temelleriyle inşa olmuş “İŞ”te Drama eğitimi,  adından da anlaşılabileceği gibi iş hayatında aktif olan –oyuncu olmayan- profesyonellerin gelişimlerine etki etmek üzere geliştirilmiştir.

Drama temelli eğitimlerde amaç “bir dram sahnelemek” veya “tiyatro yapmak” değil, her yaşta bireyin gelişimi için önerilen DRAMA tekniklerini araç olarak kullanarak bireylere; temelde farklı beceriler kazandırmaktır.

Bununla birlikte, iş hayatında sıkça karşımıza çıkan “güven, özgüven, gerginlik, yaratıcılık, ikna, konuşma becerileri, beden dili” gibi konularda:

İçimizde uyuyan Yaratıcılığın açığa çıkmasına katkı sağlamayı,

Sözlü ve sözsüz iletişimin vazgeçilmez katkılarını gözlemleme ve uygulama yollarını deneyimlemeyi,

“Ses” kullanımının “monoton” sıfatından arındırılarak,  ifadede ve konuşmalarda politona dönüştürebilmeyi,

Takım ruhu, birlikte iş başarma’yı güven ve özgüven duygularıyla birlikte yeniden keşfetmeyi

Gözlemleme neticesinde, “Beden”le doğru intibayı ve verilmek istenileni, klişelerden uzak verebilmeyi,

İzlenimi doğru bırakmak ve ikna için bedenle ve konuşmayla doğru çekim alanları yaratabilmeyi

hedefliyoruz.