Konuşmanın hayatınızdaki yerini bir düşünelim…

İşinizde konuşmadan geçirdiğiniz bir gün aklınıza geliyor mu? Kimi zaman büyük bütçelerden pay koparmak için, kimi zaman satmak veya pazarlamak için, ikna etmek için, anlaşmak, uzlaşmak için…

Konuşmak hayatın vazgeçilmezidir. Vaktin az, her bir sözcüğün çok kıymetli olduğu günümüzde neden azıyla yetinelim? En güçlü iletişim becerimizi geliştirmek ve en iyi biçimde kullanmak elimizde.

Etkili Konuşma eğitiminde üzerinde durulan konular arasında şunlar sayılabilir: Ses ve nefes çalışmaları, nefesi doğru kullanmak, nefes ile heyecanı kontrol etmek, artikülasyon çalışmaları, diksiyon, telaffuz, fonetik, entonasyon, tonlama, vurgulama çalışmaları. Bu becerileri kullanarak daha anlaşılır, net ve etkili konuşma. Supleks (yani hazırcevaplık), anlatım becerisi, yaratıcılık, topluluk önünde konuşabilme becerisi.

Bu eğitim bireylerde; öncelikle “dinlenir” olmayı, anlatımlarla “akılda kalıcı” olmayı sağlar ve ilerleyen zamanlarda sunum becerisi, drama, beden anlatımı vb. gibi farklı eğitim başlıklarıyla gelişim desteklenebilir.